AUTOMÒBILS
4×4

  • 15 % de potència d’arrencada en comparació de bateries estàndard
  • Àmplia gamma amb una cobertura del parc del 100%
  • Compleix amb els requisits de primers equips (OE)
  • Hermètiques
  • Tecnologia SpiralCell
  • Made in USA
  • Arrencada instantània
  • Resistents a vibracions
  • 2 anys de garantia