AGRÍCOLA / INDUSTRIAL
Tractors

 • Hermètiques
 • Tecnologia SpiralCell
 • Made in USA
 • Arrencada instantània
 • Resistents a vibracions
 • 2 anys de garantia
 • Més punta d’arrencada
 • Major amperatge.
 • Mínima auto descàrrega
 • Per a camions, tractors, vehicles pesats
 • De 6 i 12 volts.
 • Entre 105-235 Ah de capacitat
 • Bateria d’arrencada
 • Preus molt competitius